องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะ
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีษะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file 6.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวการการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file 5.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวการการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file 4.การพัฒนาบุคคลากร 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file 3.การพัฒนาบุคคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file 2.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้งฯ
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file 1.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 17
photo 7.ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศ มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมตรการดำเนินการทางวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : ฐิติยา | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาสายงานผู้บริหารอบต.พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file ประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file 8.ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1