องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะ
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีษะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
photo ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : ฐิติยา | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาสายงานผู้บริหารอบต.พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ประกาศมอบอำนาจให้ปลัดอบต.ปฏิบัติราชการแทนนายกอบต.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานจ้าง 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1