องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะ
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีษะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
folder คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนเเละยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนเเละยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตที่จำหน่ายเเละสถานที่สะสมอาหาร
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนเเละที่ดิน
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1