องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะ
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีษะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่ การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี2566
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของอบต.เป๊าะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : ศิริภา | เปิดอ่าน : 42
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 และขอความร่วมมือผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี โดยติดต่อที่กองคลัง โทร. 08 8590 3670
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 13
find_in_page ประกาศเปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่ การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : ฐิติยา | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file รายงานการรับรายจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : ฐิติยา | เปิดอ่าน : 19
photo เปลี่ยนแปลง ประกาศวันที่ ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : ฐิติยา | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : ฐิติยา | เปิดอ่าน : 42
find_in_page ขอเชิญข้าราชการส่วนตำบลเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : ฐิติยา | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย ที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : ฐิติยา | เปิดอ่าน : 41
photo ข่าวประชาสัมพันธ์ "การมอบถุงยังชีพ อาหารและน้ำดื่ม แก่ผู้ประสบปัญหา Covid - 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : ฐิติยา | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file มติ.กทจ.สรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาสายงานผู้บริหาร มติ.กทจ.ศรีสะเกษ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY)
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file มติกอบต.จ.ศรีสะเกษครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file มติกทจ.ศรีสะเกษครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file มติกอบต.จ.ศรีสะเกษครั้งที่ 12/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 164
1 - 20 (ทั้งหมด 36 รายการ) 1 2