messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะ
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการคัดแยกขยะในหมู่บ้าน และกิจกรรม MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 25
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 44
รายงานการขับเคลื่อนเเผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์เเนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน รายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2567 - 2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 15
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2567 - 2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 24
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567 และขอความร่วมมือผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีให้มาชำระภาษีในห่วงภาษีด้วยนะคะ โดยติดต่อที่กองคลัง โทร.08 8590 3670 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : มะลิวรรณ | เปิดอ่าน : 24
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : มะลิวรรณ | เปิดอ่าน : 35
ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : ศิริภา | เปิดอ่าน : 40
โครงการ 1 อปท.1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1026
เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 42
ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 69
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่ การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 64
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของอบต.เป๊าะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : ศิริภา | เปิดอ่าน : 284
1 - 20 (ทั้งหมด 56 รายการ) 1 2 3