องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะ
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีษะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ข่าวประชาสัมพันธ์ "การมอบถุงยังชีพ อาหารและน้ำดื่ม แก่ผู้ประสบปัญหา Covid - 19
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : ฐิติยา | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file มติ.กทจ.สรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาสายงานผู้บริหาร มติ.กทจ.ศรีสะเกษ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file มติกอบต.จ.ศรีสะเกษครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file มติกทจ.ศรีสะเกษครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file มติกอบต.จ.ศรีสะเกษครั้งที่ 12/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file มติกทจ.ศรีสะเกษครั้งที่ 12/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file การซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 89
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : ฐิติยา | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file มติ.กอบต.จ.สรีสะเกษ ครั้งที่ 11/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file คณะกรรมการเข้าร่วมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : กองการศึกษาฯ | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่ออนุรักษ์ผืนดินและน้ำ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : ฐิติยา | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลเป๊าะ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : มะลิวรรณ | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : มะลิวรรณ | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file กิจกรรมพัฒนาความสะอาด poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 137
photo ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : นงค์นุช | เปิดอ่าน : 139
photo จัดทำเตียงสนามรองรับผู้ติดเชื้อ covid 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 134
photo ขยะอันตราย poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : ฐิติยา | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file คู่มือบริการประชาชน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file ระเบียบบัตรประจำตัวพนักงานจ้าง 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2564 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 316
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2