messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะ
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
folder มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2