messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะ
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
ลงประชาคมหมู่บ้าน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : ฐิติยา | เปิดอ่าน : 104
กิจกรรมพัฒนาความสะอาด 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 148
คณะกรรมการเข้าร่วมนิเทศศูนย์พพัฒนาเด็กเล็กอบต.เป๊าะ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 122
โครงการปลูกหญ้าแฝก 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 164
ประชุมสภาอบต.สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 4 เดือน สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 125
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1