ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ
รายละเอียด : เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 และขอความร่วมมือผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี โดยติดต่อที่กองคลัง โทร: 0885903670
ชื่อไฟล์ : nPsFnenThu22311.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้