ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาขุดกลบบ่อขยะ ณ. ป่าชุมชนบ้านโนนลาน ตำบลเป๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง