ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อมอบให้เด็กนักเรียนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง