ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนลาน หมู่ที่ 9 ตำบลเป๊าะ สายทางหลวง 3005 - บ้านนางลำภู แพงยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง