ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงงาม หมู่ที่ 10 ตำบลเป๊าะ สายบ้านม่วงงาม - หนองผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง