ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง