messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะ
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไป

สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งของอำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดศรีสะเกษ และทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอบึงบูรพ์ มีเนื้อที่ประมาณ 30.132 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,750 ไร่ ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสลับกับที่เนิน มีลำห้วยทับทันไหลผ่านบริเวณทิศตะวันตกของตำบล มีป่าโนนลานเป็นป่าสงวน ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษโดยทางรถยนต์ 36 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอบึงบูรพ์ 6 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตำบลใกล้เคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อตำบลบึงบูรพ์ และตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล ทิศใต้ ติดต่อตำบลหนองม้า และตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์